Hur mycket tjänar


Informationen presenteras i samarbete med ratsit.se.
Ansvarig utgivare är Anders Johansson.

Inkomst eller lön?

Inkomst är ett bredare begrepp än lön. Förutom lön (inkomst av arbete och näringsverksamhet) ingår även bla kapitalinkomster, som tex ränteintäkter, vinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter men även intäkter från uthyrning av privatbostäder, något som vuxit de senaste åren. Lön används ofta kopplat till månader som månadslön med inkomst oftare benämns som årsinkomst, då flera delar av denna inte fördelar sig jämt övre månaderna.   

 

Lönestatistik

De finns många olika uppsättningar av lönestatistik, de två vanligaste är dels den som fackförbunden tillhandahåller och den som bygger på faktiskt siffror för hela den svenska populationen. Fackförbundens som bygger på uppgifter som samlas in från deras medlemmar och fokuserar på yrke men även på kön, geografi och ålder är till stor hjälp inför en löneförhandling. Resultatet finns bla tillgängligt här. Statistiken som bygger på faktiska inkomstsiffror kan man bla få tag på i Ratsitkatalogen

 

Skatt

På nästa alla inkomst behöver man betala skatt. Den vanligaste skatten är inkomstskatt som alla som tjänar över 20 135 SEK (2021) måste betala. Hur mycket man skall betala beror på vart man bor och hur mycket man tjänar.  På de första 509 300 SEK/år, dryga 42 400 SEK/månad (2020) betalar man enbart kommunalskatt som i snitt är 32,28% (2020). Dock skiljer det sig mycket mellan kommunerna. Högst kommunalskatt 2020 har invånarna i Dorotea (35,15%) och lägst är den i Österåker (29,18%). På allt över detta betalar man ytterligare 20% i statlig inkomstskatt. Är du nyfiken vart skattepengarna går så gör www.skattebetalarna.se väldigt bra sammanställningar löpande.

Utöver inkomstskatt så är det även väldigt vanligt att man betalar fastighetsskatt och kapitalskatt.

 

Skatteuträkning

Skatten för privatpersoner fastställs en gång per år efter att deklarationerna skickats in. Missar man att skicka in sin deklaration i tid så får man dels erlägga ett bötesbelopp men man blir även oftast ”skönstaxerad”, vilket innebär att man fastställer att en högre skatt skall erläggas. Denna går dock att överklaga men det medför massa extra jobb.