Vi hjälper din verksamhet!

Genom att tillhandahålla Sveriges största och mest kompletta databas på alla Sveriges företag och privatpersoner, har vi skapat tjänster där du som företag kan ta hjälp av vår data genom API eller filhantering.

Hämta information via API

Genom vår partner Checkbiz AB ser vi till att leverera högkvalitativa API kopplingar till all data i våra databaser. Datan kan du använda för att koppla ert system direkt till era tjänster och register.

Databasleverans

Vi har enorm erfarenhet av stora datavolymer. Vi kan även skapa leveranser direkt in i er databas eller genom filleverans som ni kan läsa in i ert system.

Anonyma kikhål

Via Checkbiz AB säljer vi tjänsten Svensk Faktakontroll som är ett helhetsverktyg för att bilda sig en vy över sina kunder. Genom Ratsit.se levererar vi anonyma Lönekollar på alla över 18 år.

Skräddarsydda leveranser

Passar inga av våra tidigare nämnda leveranssätt? Inga problem!  Vi levererar data på ditt sätt, ta kontakt med oss så skapar vi en lösning som passar er.