Dataleveranser

Publikationer, tekniska upptagningar eller filleveranser. Vi ger dig den data du önskar på det sätt vill ha den.

Tekniska publikationer

En publikation som tex en taxeringskatalog har ett likvärdigt skydd även som en teknisk publikation tex ett USB eller annan lagringsmedia som fysiskt skickas till mottagaren. Detta sker med lagstöd från YGL 1:8 och YGL 1:9, som även hänvisar till TFF  3:16 och 4:5.

 

Vi erbjuder i samarbete med kreditupplysningsföretaget Safenode AB ett flertal olika publikationer (både i tryckform och som tekniska publikationer) för olika ändamål som tex för att kontrollera inkomsterna på större populationer eller för att spärra kunder/prospekt.

Dataleveranser

Har ni behov av att uppdatera eller köpa av stora datamängder är det inget problem. Det är vår vardag oavsett om det gäller en engångs uppdatering av företagsregister eller löpande avisering av förändringar på konsumentregister. Vi hjälper er även gärna med prospektering, både B2B och B2C.

Kontakta oss